Αρθρα  
Σχέδιο "Αθηνά" – Ψήφισμα Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής (17/02/2013)
Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση Φοιτητών & ΕΠ στις δυο Διαλέξεις επισκ. καθηγητών από KKNU - Τρίτη 12/12 14:00-16:00 (Πολ.) & Τετ. 13/12 (Τοπ.) (11/12/2017)
Εγγραφές από Μετεγγραφή - Βεβαιώσεις Διαγραφής (04/12/2017)
Αναγγελία/Πρόσκληση προς φοιτητές για το πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας Erasmus ΤΕΙ-Α (03/11/2017)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμ. 2017-18 (εκδ. 3.1, 31 Οκτ. 2017) (13/10/2017)
Κωδικοί Πρόσβασης Πρωτοετών 2017-18 (03/10/2017)
Επιτυχόντες Πανελλαδικών 2017 - Ολοκλήρωση Εγγραφής (20/09/2017)
Πρακτική Άσκηση (Οδικός Χάρτης) (17/09/2017)
Διεθνές Σεμινάριο "Roads, Bridges & Tunnels", 3-9/11/2017, ΑΠΘ (30/05/2017)
Δωρεάν Λογισμικό για φοιτητές/ΕΠ του Τμήματος (Microsoft Imagine) (20/05/2017)
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ERASMUS (22/11/2016)
Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακ. Έτους 2017-18 (18/05/2016)
Αναλυτική παρουσίαση του Νέου Προγράμματος Σπουδών (2014). Πλήρη στοιχεία. (01/10/2014)
Διαδικασία παραλαβής λογαριασμού προπτυχιακών φοιτητών για υπηρεσίες ΚΔΔ (wifi, email, eClass, Εύδοξος, Πάσο, κτλ) στο ΤΕΙ Αθήνας (24/09/2014)
Περισσότερες Ανακοινώσεις του Τμήματος (05/10/2011)
Απόφαση ΣτΕ περί των Προεδρικών Διαταγμάτων κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων ΤΕΙ (03/10/2011)
 Τμήμα Πολιτικών Μηχ. ΤΕ και Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχ.) 
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Σεπτ. 2014)
Πρόγραμμα Σπουδών (Ιουλ. 2011)
Ωρολόγια Προγράμματα
Πρόγραμμα Εξετάσεων
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Πολ. Μηχ. (Σεπτ. 2014)

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Σεπτ. 2014)

Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών

Αρχές Σεπτεμβρίου 2014 εγκρίθηκε το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή άμεσα από το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015.

Το νέο πρόγραμμα της εισαγωγικής Κατεύθυνσης των Πολιτικών Μηχανικών έχει αναρτηθεί στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας των Πολιτικών Μηχανικών. Αυτό πλέον καλύπτει δύο εσωτερικές κατευθύνσεις, των Δομοστατικών Μηχανικών και των Μηχανικών Υποδομών. Τα κοινά μαθήματα των δύο κατευθύνσεων (μαθήματα κορμού) είναι 29, ενώ η κάθε κατεύθυνση έχει 11 μαθήματα ειδικότητας. Το σύνολο των μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου παραμένει 40, ανεξάρτητα από την επιλογή κατεύθυνσης. Τα μαθήματα του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (2011) έχουν αντιστοιχισθεί πλήρως με αυτά του Νέου Προγράμματος και προσμετρούνται (αναγνωρίζονται) όλα τα μαθήματα με προβιβάσιμο βαθμό. Σε καμία περίπτωση δεν θα απαιτηθούν περισσότερα των 40 μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου.

Η επιλογή εσωτερικής κατεύθυνσης, Δομοστατικών ή Υποδομών, γίνεται στο 5ο εξάμηνο σπουδών. Συνεπώς, οι φοιτητές της Κατεύθυνσης των Πολιτικών Μηχανικών του Τμήματος, που θα εγγραφούν τώρα στο 5ο εξάμηνο, δηλαδή εκείνοι που εισήχθησαν στο Τμήμα το Σεπτέμβριο του 2012, καλούνται να επιλέξουν άμεσα και υποχρεωτικά κατεύθυνση πριν την έναρξη εγγραφών του Σεπτεμβρίου 2014. Για αυτό το λόγο έγινε παρουσίαση του Νέου Προγράμματος Σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, στην οποία προσήλθαν φοιτητές όλων των εξαμήνων. Εφόσον ζητηθεί, θα επαναληφθούν τέτοιες συναντήσεις ώστε να υπάρξει χρόνος για την πλήρη ενημέρωση όλων.

Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Σεπτ. 2014) της Κατεύθυνσης των Πολιτικών Μηχανικών.

  • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) για τις Εσωτερικές Κατευθύνσεις των Δομοστατικών Μηχανικών και των Μηχανικών Υποδομών.  
  • Μαθήματα απαιτούμενα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.  
  • Αλυσίδες Μαθημάτων, προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα.  
  • Εγγραφή στα μαθήματα CE310 «Τοπογραφία – Χαράξεις» και CE530 «Αντισεισμική Τεχνολογία» που εμπλέκονται σε αλυσίδες με νέα μαθήματα.     
  • Μαθήματα που αναγνωρίζονται για την πιστοποίηση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.  
  • Αναλυτική παρουσίαση κανόνων για τις άμεσες (32) και σύνθετες (8) αντιστοιχίσεις μαθημάτων μεταξύ του Παλαιού (2010) και του Νέου (2014) Προγράμματος Σπουδών.  
  • Ατομικοί πίνακες σύνθετων αντιστοιχιών μαθημάτων μεταξύ του Παλαιού (2010) και του Νέου (2014) Προγράμματος Σπουδών (καρτέλα βάσει Α.Μ. φοιτητή).  
  • Αναλυτικό παράδειγμα ατομικού πίνακα με τις σύνθετες αντιστοιχίες μαθημάτων μεταξύ του Παλαιού (2010) και του Νέου (2014) Προγράμματος Σπουδών.  
  • Ατομικοί πίνακες σύνθετων αντιστοιχιών μαθημάτων μεταξύ των παλαιοτέρων του 2010 Προγραμμάτων Σπουδών και του προηγούμενου Προγράμματος Σπουδών (2010). Αφορά μόνο τους ενεργούς φοιτητές με Α.Μ. μικρότερο του 6020.  

      ^ Αρχή Σελίδας