Αρθρα  
Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (20/03/2018)
Ανακοινώσεις  
Πρόγραμμα Ορκωμοσίας Εαρινού Εξαμήνου, ΠΟΛ: Πέμπτη 7/6/2018 (14/05/2018)
Ανακοίνωση για Αιτήσεις Ορκωμοσίας (έως 25 Μαΐου) (27/04/2018)
Διάλεξη της Δρ. Ι. Βασιλοπούλου, "Σχεδιασμός και Κατασκευή Γεφυρών", Πέμπτη 24/5/18, 10:00 ΤΕΟ (17/05/2018)
Αιτήσεις προς το Τμήμα Πολιτικών (Νέα Έντυπα Πανεπ.Δ.Α.) (16/05/2018)
Επιλογή Κύκλου Σπουδών ΤΕΙ αντί Πανεπ.Δ.Α. (16/05/2018)
Εγγραφές από Μετεγγραφή (17/04/2018)
Αιτήσεις για Ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας 9-22/4 (30/03/2018)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμ. 2017-18 (εκδ. 2.3, 17 Μαρ. 2018) (18/03/2018)
Αναγγελία/Πρόσκληση προς φοιτητές για το πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας Erasmus ΤΕΙ-Α (03/11/2017)
Κωδικοί Πρόσβασης Πρωτοετών 2017-18 (03/10/2017)
Επιτυχόντες Πανελλαδικών 2017 - Ολοκλήρωση Εγγραφής (20/09/2017)
Πρακτική Άσκηση (Οδικός Χάρτης) (17/09/2017)
Δωρεάν Λογισμικό για φοιτητές/ΕΠ του Τμήματος (Microsoft Imagine) (20/05/2017)
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ERASMUS (22/11/2016)
Αναλυτική παρουσίαση του Νέου Προγράμματος Σπουδών (2014). Πλήρη στοιχεία. (01/10/2014)
 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη 1) 
Πρόγραμμα Σπουδών (Σεπτ. 2014)
Πρόγραμμα Σπουδών (Ιουλ. 2011)
Ωρολόγια Προγράμματα
Πρόγραμμα Εξετάσεων
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Πρόγραμμα Σπουδών Πολ. Μηχ. (Σεπτ. 2014)

Πρόγραμμα Σπουδών (Σεπτ. 2014)

Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών

Αρχές Σεπτεμβρίου 2014 εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή άμεσα από το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015.

Το νέο πρόγραμμα της εισαγωγικής Κατεύθυνσης των Πολιτικών Μηχανικών έχει αναρτηθεί στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας των Πολιτικών Μηχανικών. Αυτό πλέον καλύπτει δύο εσωτερικές κατευθύνσεις, των Δομοστατικών Μηχανικών και των Μηχανικών Υποδομών. Τα κοινά μαθήματα των δύο κατευθύνσεων (μαθήματα κορμού) είναι 29, ενώ η κάθε κατεύθυνση έχει 11 μαθήματα ειδικότητας. Το σύνολο των μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου παραμένει 40, ανεξάρτητα από την επιλογή κατεύθυνσης. Τα μαθήματα του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (2011) έχουν αντιστοιχισθεί πλήρως με αυτά του Νέου Προγράμματος και προσμετρούνται (αναγνωρίζονται) όλα τα μαθήματα με προβιβάσιμο βαθμό. Σε καμία περίπτωση δεν θα απαιτηθούν περισσότερα των 40 μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου.

Η επιλογή εσωτερικής κατεύθυνσης, Δομοστατικών ή Υποδομών, γίνεται στο 5ο εξάμηνο σπουδών. Συνεπώς, οι φοιτητές της Κατεύθυνσης των Πολιτικών Μηχανικών του Τμήματος, που θα εγγραφούν τώρα στο 5ο εξάμηνο, δηλαδή εκείνοι που εισήχθησαν στο Τμήμα το Σεπτέμβριο του 2012, καλούνται να επιλέξουν άμεσα και υποχρεωτικά κατεύθυνση πριν την έναρξη εγγραφών του Σεπτεμβρίου 2014. Για αυτό το λόγο έγινε παρουσίαση του Νέου Προγράμματος Σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, στην οποία προσήλθαν φοιτητές όλων των εξαμήνων. Εφόσον ζητηθεί, θα επαναληφθούν τέτοιες συναντήσεις ώστε να υπάρξει χρόνος για την πλήρη ενημέρωση όλων.

Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Σεπτ. 2014) της Κατεύθυνσης των Πολιτικών Μηχανικών.

  • Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) για τις Εσωτερικές Κατευθύνσεις των Δομοστατικών Μηχανικών και των Μηχανικών Υποδομών.  
  • Μαθήματα απαιτούμενα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.  
  • Αλυσίδες Μαθημάτων, προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα.  
  • Εγγραφή στα μαθήματα CE310 «Τοπογραφία – Χαράξεις» και CE530 «Αντισεισμική Τεχνολογία» που εμπλέκονται σε αλυσίδες με νέα μαθήματα.     
  • Μαθήματα που αναγνωρίζονται για την πιστοποίηση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.  
  • Αναλυτική παρουσίαση κανόνων για τις άμεσες (32) και σύνθετες (8) αντιστοιχίσεις μαθημάτων μεταξύ του Παλαιού (2010) και του Νέου (2014) Προγράμματος Σπουδών.  
  • Ατομικοί πίνακες σύνθετων αντιστοιχιών μαθημάτων μεταξύ του Παλαιού (2010) και του Νέου (2014) Προγράμματος Σπουδών (καρτέλα βάσει Α.Μ. φοιτητή).  
  • Αναλυτικό παράδειγμα ατομικού πίνακα με τις σύνθετες αντιστοιχίες μαθημάτων μεταξύ του Παλαιού (2010) και του Νέου (2014) Προγράμματος Σπουδών.  
  • Ατομικοί πίνακες σύνθετων αντιστοιχιών μαθημάτων μεταξύ των παλαιοτέρων του 2010 Προγραμμάτων Σπουδών και του προηγούμενου Προγράμματος Σπουδών (2010). Αφορά μόνο τους ενεργούς φοιτητές με Α.Μ. μικρότερο του 6020.  

      ^ Αρχή Σελίδας