Αρθρα  
Σχέδιο "Αθηνά" – Ψήφισμα Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής (17/02/2013)
Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση Φοιτητών & ΕΠ στις δυο Διαλέξεις επισκ. καθηγητών από KKNU - Τρίτη 12/12 14:00-16:00 (Πολ.) & Τετ. 13/12 (Τοπ.) (11/12/2017)
Εγγραφές από Μετεγγραφή - Βεβαιώσεις Διαγραφής (04/12/2017)
Αναγγελία/Πρόσκληση προς φοιτητές για το πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας Erasmus ΤΕΙ-Α (03/11/2017)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμ. 2017-18 (εκδ. 3.1, 31 Οκτ. 2017) (13/10/2017)
Κωδικοί Πρόσβασης Πρωτοετών 2017-18 (03/10/2017)
Επιτυχόντες Πανελλαδικών 2017 - Ολοκλήρωση Εγγραφής (20/09/2017)
Πρακτική Άσκηση (Οδικός Χάρτης) (17/09/2017)
Διεθνές Σεμινάριο "Roads, Bridges & Tunnels", 3-9/11/2017, ΑΠΘ (30/05/2017)
Δωρεάν Λογισμικό για φοιτητές/ΕΠ του Τμήματος (Microsoft Imagine) (20/05/2017)
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ERASMUS (22/11/2016)
Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακ. Έτους 2017-18 (18/05/2016)
Αναλυτική παρουσίαση του Νέου Προγράμματος Σπουδών (2014). Πλήρη στοιχεία. (01/10/2014)
Διαδικασία παραλαβής λογαριασμού προπτυχιακών φοιτητών για υπηρεσίες ΚΔΔ (wifi, email, eClass, Εύδοξος, Πάσο, κτλ) στο ΤΕΙ Αθήνας (24/09/2014)
Περισσότερες Ανακοινώσεις του Τμήματος (05/10/2011)
Απόφαση ΣτΕ περί των Προεδρικών Διαταγμάτων κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων ΤΕΙ (03/10/2011)
 Τμήμα Πολιτικών Μηχ. ΤΕ και Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχ.) 
Εγγραφές - Αιτήσεις Σπουδαστών
Μαθήματα Εξαμήνων - Νέο Προγρ. Σπουδών
Πρόγραμμα Μαθημάτων - Βιβλία
Πτυχιακή - Πρακτική
Αποφοίτηση
Συνέχιση Σπουδών - Μεταπτυχιακά
Μαθήματα Εξαμήνων -- Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Από το Ακ. Έτος 2014-15 ισχύει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) το οποίο εγκρίθηκε τον Σεπτ. 2014. Τα μαθήματα του προηγουμένου (ΠΠΣ) βρίσκονται εδώ  

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – Σεπτεμβρίου 2014

Περιγράμματα και Ιστοσελίδες Μαθημάτων

 v Σύνδεση με 
τον  ΝΕΟ e-Class Server ή τον  Παλαιό e-Class Server του Τμήματος 
 


 = Α' Εξάμηνο
        CSE110    
Ανώτερα Μαθηματικά Ι     [e-Class]
        
CSE120    
Φυσική     [e-Class]    [e-Class I] [e-Class II] 
        CSE130    
Πληροφορική & Προγραμματισμός     [e-Class]
        CSE140    
Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας    [e-Class]
          CE150    
Τεχνολογία Δομικών Υλικών  
          
CE160    
Στατική Ι (Ισοστατικοί Φορείς)    [web-page]   [e-Class]

 = Β' Εξάμηνο
        CSE210    
Ανώτερα Μαθηματικά II    [e-Class]
          CE220    
Υδραυλική Ι     [e-Class (Θ)]   [e-Class (Ε)]
          CE230    
Τεχνικό Σχέδιο    [e-Class]
          
CE240    
Τεχνική Γεωλογία    [e-Class]
          
CE250    
Μηχανική Ι (Αντοχή Υλικών)  

 = Γ' Εξάμηνο
          
CE310    
Τοπογραφία – Χαράξεις     [e-Class]   [e-Class]
          CE320    
Υδραυλική ΙΙ     [e-Class (Θ)]  [e-Class (Ε)]
          CE330    
Μηχανική ΙΙ (Μηχανική Παραμορφωσίμου Σώματος)  
          CE340    Μηχανική ΙΙΙ (Δυναμική Στερεού Σώματος) 
   [e-Class]
          CE350    
Εδαφομηχανική    [e-Class]

 = Δ' Εξάμηνο
        CSE410    
Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων & Διαχείριση Ποιότητας   [e-Class]
        CSE420    
Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα    [e-Class]
        
CSE430    
Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός)    [e-Class]
          CE440    
Στατική ΙΙ (Υπερστατικοί Φορείς)    [web-page]   [e-Class]
        
  CE450    
Οπλισμένο Σκυρόδεμα    [e-Class]   [e-Class]
        
  CE460    
Γενική Οικοδομική    [e-Class]

 = Ε' Εξάμηνο
          
CE510   
Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα    [e-Class]  [e-Class]
          CE520   
Μεταλλικές Κατασκευές Ι    [e-Class]
          CE530   
Αντισεισμική Τεχνολογία     [e-Class]
          CE540   
Θεμελιώσεις    [e-Class]
Κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών
        CSE551   
Πολεοδομία  
Κατεύθυνση Μηχανικών Υποδομών
        CSE552   
Οδοποιία ΙΙ (Σχεδιασμός Οδών με Η/Υ – Κόμβοι)    [e-Class]

 = Στ' Εξάμηνο
          
CE610    
Διαχείριση Έργων & Εργοταξίων    [e-Class]
Κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών
          CE621    Στατική ΙΙΙ (Μητρωική & Δυναμική Ανάλυση)
    [e-Class] 
          CE631    Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ    [e-Class]
          CE641    
Εισαγωγή στην Γεφυροποιία    [e-Class]
          CE651    
Γεωτεχνικά Έργα    [e-Class]
          CE661    
Στοιχεία Αρχιτεκτονικής  
Κατεύθυνση Μηχανικών Υποδομών
          CE622    
Οδοστρώματα Οδών & Αεροδρομίων   [e-Class]
          CE632    
Υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς    [e-Class]
        CSE642    
Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων & Οδική Ασφάλεια
          CE652    
Εγγειοβελτιωτικά Έργα & Αρδεύσεις    [e-Class]
          CE662    
Παράκτια Μηχανική     [e-Class]
          CE672    
Τεχνικά Έργα Οδοποιίας    [e-Class]
          CE720    Λιμενικά Έργα    [e-Class]
Κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών
          CE731    
Προεντεταμένο Σκυρόδεμα – Σύμμικτες Κατασκευές   
Κατεύθυνση Μηχανικών Υποδομών
          CE732    
Μηχανήματα Τεχνικών Έργων & Οργάνωση Εργοταξίου   [e-Class]

 = Η' Εξάμηνο
          CE810    
Πτυχιακή Εργασία
          CE820    Πρακτική Άσκηση   [ΕΣΠΑ


(ενημέρωση 6-10-2011)

^ Αρχή Σελίδας