Αρθρα  
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (οριστικό) (03/07/2018)
Ανακοινώσεις  
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμ.2018-19 (Ενημέρωση 26/11/18, v.5.1) (22/10/2018)
Ενημέρωση για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα – Τρίτη 11/12/18 (10/12/2018)
Επαγγελματικός Αποκλεισμός των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (29/11/2018)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (27/11/2018)
Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες του Προγράμματος ERASMUS (31/10/2018)
Εναρξη Ασκήσεων Εργαστηρίου Σκυροδέματος (30/10/2018)
Ανακοίνωση - Περιβαλλοντική Γεωτεχνική, 7ο Εξαμ. (24/10/2018)
Αρχεία Αντιστοιχίσεων Προγραμμάτων Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΙ-Α και ΠΑΔΑ (24/09/2018)
Κατατακτήριες Ακ.Έτ. 2018-19 (νέα ύλη μαθημ.) (04/08/2018)
Αιτήσεις προς το Τμήμα Πολιτικών (Νέα Έντυπα Πανεπ.Δ.Α.) (16/05/2018)
Επιλογή Κύκλου Σπουδών ΤΕΙ αντί Πανεπ.Δ.Α. (16/05/2018)
Πρακτική Άσκηση (Οδικός Χάρτης) (17/09/2017)
Δωρεάν Λογισμικό για φοιτητές/ΕΠ του Τμήματος (Microsoft Imagine) (20/05/2017)
Απόφαση ΣτΕ περί των Προεδρικών Διαταγμάτων κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων ΤΕΙ (03/10/2011)
 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη 1) 
Εγγραφές - Αιτήσεις Σπουδαστών
Μαθήματα Εξαμήνων - Προηγ. Προγρ. Σπουδών
Πρόγραμμα Μαθημάτων - Βιβλία
Πτυχιακή - Πρακτική
Αποφοίτηση
Συνέχιση Σπουδών - Μεταπτυχιακά
Μαθήματα Εξαμήνων -- Προηγ. Πρόγραμμα Σπουδών

Από το Ακ. Έτος 2014-15 ισχύει το Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) το οποίο εγκρίθηκε τον Σεπτ. 2014. Τα μαθήματα του πιο παλαιού (ΠΠΣ) βρίσκονται εδώ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – Σεπτεμβρίου 2014

Περιγράμματα και Ιστοσελίδες Μαθημάτων

v Σύνδεση με 
τον e-Class Server του Τμήματος 


 = Α' Εξάμηνο
        CSE110    
Ανώτερα Μαθηματικά Ι     [e-Class]
        
CSE120    
Φυσική     [e-Class]    [e-Class I] [e-Class II] 
        CSE130    
Πληροφορική & Προγραμματισμός     [e-Class]
        CSE140    
Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας    [e-Class]
          CE150    
Τεχνολογία Δομικών Υλικών  
          
CE160    
Στατική Ι (Ισοστατικοί Φορείς)    [web-page]   [e-Class]

 = Β' Εξάμηνο
        CSE210    
Ανώτερα Μαθηματικά II    [e-Class]
          CE220    
Υδραυλική Ι     [e-Class (Θ)]   [e-Class (Ε)]
          CE230    
Τεχνικό Σχέδιο    [e-Class]
          
CE240    
Τεχνική Γεωλογία    [e-Class]
          
CE250    
Μηχανική Ι (Αντοχή Υλικών)  

 = Γ' Εξάμηνο
          
CE310    
Τοπογραφία – Χαράξεις     [e-Class]   [e-Class]
          CE320    
Υδραυλική ΙΙ     [e-Class (Θ)]  [e-Class (Ε)]
          CE330    
Μηχανική ΙΙ (Μηχανική Παραμορφωσίμου Σώματος)  
          CE340    Μηχανική ΙΙΙ (Δυναμική Στερεού Σώματος) 
   [e-Class]
          CE350    
Εδαφομηχανική    [e-Class]

 = Δ' Εξάμηνο
        CSE410    
Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων & Διαχείριση Ποιότητας   [e-Class]
        CSE420    
Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα    [e-Class]
        
CSE430    
Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός)    [e-Class]
          CE440    
Στατική ΙΙ (Υπερστατικοί Φορείς)    [web-page]   [e-Class]
        
  CE450    
Οπλισμένο Σκυρόδεμα    [e-Class]   [e-Class]
        
  CE460    
Γενική Οικοδομική    [e-Class]

 = Ε' Εξάμηνο
          
CE510   
Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα    [e-Class]  [e-Class]
          CE520   
Μεταλλικές Κατασκευές Ι    [e-Class]
          CE530   
Αντισεισμική Τεχνολογία     [e-Class]
          CE540   
Θεμελιώσεις    [e-Class]
Κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών
        CSE551   
Πολεοδομία  
Κατεύθυνση Μηχανικών Υποδομών
        CSE552   
Οδοποιία ΙΙ (Σχεδιασμός Οδών με Η/Υ – Κόμβοι)    [e-Class]

 = Στ' Εξάμηνο
          
CE610    
Διαχείριση Έργων & Εργοταξίων    [e-Class]
Κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών
          CE621    Στατική ΙΙΙ (Μητρωική & Δυναμική Ανάλυση)
    [e-Class] 
          CE631    Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ    [e-Class]
          CE641    
Εισαγωγή στην Γεφυροποιία    [e-Class]
          CE651    
Γεωτεχνικά Έργα    [e-Class]
          CE661    
Στοιχεία Αρχιτεκτονικής  
Κατεύθυνση Μηχανικών Υποδομών
          CE622    
Οδοστρώματα Οδών & Αεροδρομίων   [e-Class]
          CE632    
Υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς    [e-Class]
        CSE642    
Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων & Οδική Ασφάλεια
          CE652    
Εγγειοβελτιωτικά Έργα & Αρδεύσεις    [e-Class]
          CE662    
Παράκτια Μηχανική     [e-Class]
          CE672    
Τεχνικά Έργα Οδοποιίας    [e-Class]
          CE720    Λιμενικά Έργα    [e-Class]
Κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών
          CE731    
Προεντεταμένο Σκυρόδεμα – Σύμμικτες Κατασκευές   
Κατεύθυνση Μηχανικών Υποδομών
          CE732    
Μηχανήματα Τεχνικών Έργων & Οργάνωση Εργοταξίου   [e-Class]

 = Η' Εξάμηνο
          CE810    
Πτυχιακή Εργασία
          CE820    Πρακτική Άσκηση   [ΕΣΠΑ


(ενημέρωση 6-10-2011)

^ Αρχή Σελίδας