Αρθρα  
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (οριστικό) (03/07/2018)
Ανακοινώσεις  
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων A' - Γ' εξαμήνων (Παν/πολη 2) (16/10/2018)
Εγγραφές στο εργαστήριο: Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα (19/10/2018)
Τεχνικό Σχέδιο - Ανακοίνωση (17/10/2018)
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19 (θα ανακοινωθεί εδώ) (08/10/2018)
Ανακοίνωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών 2018 (27/09/2018)
Αρχεία Αντιστοιχίσεων Προγραμμάτων Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΙ-Α και ΠΑΔΑ (24/09/2018)
Διευκρινίσεις Κύκλου Σπουδών ΤΕΙ (29/08/2018)
Κατατακτήριες Ακ.Έτ. 2018-19 (νέα ύλη μαθημ.) (04/08/2018)
Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (25/07/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B' Εξεταστικής (Σεπτεμβρίου) 2018 (19/07/2018)
Αιτήσεις προς το Τμήμα Πολιτικών (Νέα Έντυπα Πανεπ.Δ.Α.) (16/05/2018)
Επιλογή Κύκλου Σπουδών ΤΕΙ αντί Πανεπ.Δ.Α. (16/05/2018)
Αιτήσεις για Ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας 9-22/4 (30/03/2018)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμ. 2017-18 (εκδ. 2.3, 17 Μαρ. 2018) (18/03/2018)
Αναγγελία/Πρόσκληση προς φοιτητές για το πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας Erasmus ΤΕΙ-Α (03/11/2017)
 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη 1) 
Εγγραφές - Αιτήσεις Σπουδαστών
Μαθήματα Εξαμήνων - Προηγ. Προγρ. Σπουδών
Πρόγραμμα Μαθημάτων - Βιβλία
Πτυχιακή - Πρακτική
Αποφοίτηση
Συνέχιση Σπουδών - Μεταπτυχιακά
Εγγραφές - Αιτήσεις Σπουδαστών
Έντυπα του Τμ. Πολιτικών Μηχ. του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής ΝΕΑ! (25/7/2018) 


Πρόσφατες Ανακοινώσεις Γραμματείας (estudy)

Εγγραφές & Αιτήσεις μέσω Internet (estudy) 

ΠΑΣΟ - Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Link)   -  
Οδηγίες (PDF) 

Κατατακτήριες

Εγγραφή Σπουδαστών
Η εγγραφή κάθε νεοεισαγόμενου σπουδαστή στο Τμήμα γίνεται μέσα στις χρονικές διορίες που κανονίζονται με υπουργική απόφαση και με βάση τις καταστάσεις των εισακτέων που στέλνονται στο ΤΕΙ από το Υπουργείο (ΥΠΕΠΘ). Οι εγγραφές διεκπεραιώνονται από το Τμήμα στο οποίο υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. (βλ. σχετική Ανακοίνωση)

Ανανέωση Εγγραφής
Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να ανανεώνει κάθε εξάμηνο την εγγραφή του μέσα στις προθεσμίες που αποφασίζονται από το ίδρυμα και ανακοινώνονται στους σχετικούς πίνακες. Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείτα μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

Υποδοχή Αποφοίτων άλλων Σχολών στο Τμήμα -Κατατακτήριες
Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχ. μπορούν να φοιτήσουν απόφοιτοι άλλων Σχολών κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στις καταταρκτήριες εξετάσεις. 

Δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
3. (για πτυχιούχους εξωτερικού) Βεβαίωση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ

Εξεταζόμενα μαθήματα (κατά εξάμηνο κατάταξης): 
1. Ανώτερα Μαθηματικά Ι,
2. Στατική Ι,
3. Μηχανική Ι.
(Για την ύλη των μαθημάτων βλ. σχετική Ανακοίνωση). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ:
(βλ. σχετική Ανακοίνωση)


^ Αρχή Σελίδας