Αρθρα  
Σχέδιο "Αθηνά" – Ψήφισμα Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής (17/02/2013)
Ανακοινώσεις  
Επιτυχόντες Πανελλαδικών 2017 - Ολοκλήρωση Εγγραφής (20/09/2017)
Αποτελέσματα Επιτροπής Αξιολόγησης Συνεργατών (22/09/2017)
Πρακτική Άσκηση (Οδικός Χάρτης) (17/09/2017)
Διεθνές Σεμινάριο "Roads, Bridges & Tunnels", 3-9/11/2017, ΑΠΘ (30/05/2017)
Πρόγραμμα Β΄ Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017 (29/05/2017)
Δωρεάν Λογισμικό για φοιτητές/ΕΠ του Τμήματος (Microsoft Imagine) (20/05/2017)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμ. 2017 (τελικό, εκδ. 3.5, 6 Μαρ. 2017) (21/03/2017)
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ERASMUS (22/11/2016)
Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακ. Έτους 2017-18 (18/05/2016)
Αναλυτική παρουσίαση του Νέου Προγράμματος Σπουδών (2014). Πλήρη στοιχεία. (01/10/2014)
Διαδικασία παραλαβής λογαριασμού προπτυχιακών φοιτητών για υπηρεσίες ΚΔΔ (wifi, email, eClass, Εύδοξος, Πάσο, κτλ) στο ΤΕΙ Αθήνας (24/09/2014)
Πρακτική Άσκηση (31/05/2013)
Περισσότερες Ανακοινώσεις του Τμήματος (05/10/2011)
Απόφαση ΣτΕ περί των Προεδρικών Διαταγμάτων κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων ΤΕΙ (03/10/2011)
 Τμήμα Πολιτικών Μηχ. ΤΕ και Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχ.) 
Εγγραφές - Αιτήσεις Σπουδαστών
Μαθήματα Εξαμήνων - Νέο Προγρ. Σπουδών
Πρόγραμμα Μαθημάτων - Βιβλία
Πτυχιακή - Πρακτική
Αποφοίτηση
Συνέχιση Σπουδών - Μεταπτυχιακά
Εγγραφές - Αιτήσεις Σπουδαστών


Πρόσφατες Ανακοινώσεις Γραμματείας (estudy)

Εγγραφές & Αιτήσεις μέσω Internet (estudy) 

ΠΑΣΟ - Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Link)   -  
Οδηγίες (PDF) 

Κατατακτήριες 2015 

Εγγραφή Σπουδαστών και Ανανέωση Εγγραφής

Η εγγραφή κάθε νεοεισαγόμενου σπουδαστή στο Τμήμα γίνεται μέσα στις χρονικές διορίες που κανονίζονται με υπουργική απόφαση και με βάση τις καταστάσεις των εισακτέων που στέλνονται στο ΤΕΙ από το Υπουργείο (ΥΠΕΠΘ). Οι εγγραφές διεκπεραιώνονται από το Τμήμα στο οποίο υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά νεοεισαγομένων

Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή εξωτερικού ισχύει ειδική διαδικασία. Οι πτυχιούχοι άλλου Τμήματος που ενδιαφέρονται να καταταγούν στο Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής εγγράφονται, όμοια, μετά από ειδική απόφαση του Τμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ταυτόχρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής πρέπει κα΄θε σπουδαστής να υποβάλλει στο Τμήμα και μία αίτηση/δήλωση μαθημάτων. Δήλωση μαθημάτων υποχρεούται να υποβάλλει κάθε σπουδαστής περιοδικά και συγγκεκριμένα κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών. Με την εγγραφή χορηγείται σε κάθε σπουδαστή από τη Γραμματεία του Τμήματος ένας αριθμός μητρώου (Α.Μ.) που παραμένει ίδιος μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών. Ο σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει τον Α.Μ. του, όποτε ζητάει την έκδοση πιστοποιητικού ή οτιδήποτε άλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος. Καθυστέρηση της πρώτης εγγραφής είναι δυνατή μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Για το σκοπό αυτό πρέπει ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής να υποβάλει μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής (ή και το τελευταίο 10ήμερο του Ιανουαρίου για το Εαρινό εξάμηνο), αίτηση, στην οποία να εκθέτει τους λόγους της καθυστερημένης εγγραφής του. Σπουδαστής που δεν φρόντισε να εγγραφεί ούτε με την προαναφερόμενη διαδικασία, χάνει το δικαίωμα εγγραφής και σπουδής στο ΤΕΙ. Πρέπει να θεωρηθεί ευνόητο, ότι ένας σπουδαστής που έχει εγγραφεί και σπουδάζει στο Τμήμα, δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένος και σε άλλο τριτοβάθμιο ίδρυμα με οποιαδήποτε ειδικότητα.

Ανανέωση Εγγραφής
Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να ανανεώνει κάθε εξάμηνο την εγγραφή του μέσα στις προθεσμίες που αποφασίζονται από το ίδρυμα και ανακοινώνονται στους σχετικούς πίνακες. Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείτα μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αν ένας σπουδαστής δεν ανανεώσει την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα ή τρία (3) μη συνεχόμενα εξάμηνα διαγράφεται αυτόματα από τα μητρώα του Τμήματος.

Υποδοχή Αποφοίτων άλλων Σχολών στο Τμήμα -Κατατακτήριες
Στο Τμήμα Πολιτικών Εργων Υποδομής μπορούν να φοιτήσουν απόφοιτοι άλλων Σχολών κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στις καταταρκτήριες εξετάσεις. 

Δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
3. (για πτυχιούχους εξωτερικού) Βεβαίωση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ

Εξεταζόμενα μαθήματα (κατά εξάμηνο κατάταξης): 
1. Ανώτερα Μαθηματικά Ι,
2. Στατική Ι,
3. Μηχανική Ι.
(Για την ύλη των μαθημάτων βλ. σχετική Ανακοίνωση). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 2014-15:

Αιτήσεις: 1-15 Νοεμβρίου (βλ. σχετική Ανακοίνωση)

Εξετάσεις:
Δευτέρα, 08-12-2014 και ώρα 13.30 Ανώτερα Μαθηματικά Ι 
Τρίτη, 09-12-2014 και ώρα 13.30 Στατική Ι  
Τετάρτη, 10-12-2014 και ώρα 10.00 Μηχανική Ι  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 ΩΡΕΣ 

Οι υποψήφιοι, σε κάθε ημέρα εξέτασης τους, θα πρέπει να προσκομίζουν απαραίτητα το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητας τους (περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική Ανακοίνωση).^ Αρχή Σελίδας